IPCC rapport en klimaatverandering

Het IPCC heeft maandag een nieuw rapport gepubliceerd over klimaatverandering. In het rapport staan talloze waarschuwingen over de opwarming van de aarde. Tevens worden scenario’s geschetst om de ergste effecten van klimaatverandering te voorkomen. Hierin spelen CO2-opvang en kernenergie een belangrijke rol. Het rapport geeft tevens aan dat de klimaatambitie van de wereld fors omhoog moet.

Rapport VN-klimaatpanel IPCC

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is opgericht in 1988 om de risico’s van klimaatverandering te evalueren. In het huidige rapport staat een ongemakkelijke waarheid: zonder de opslag van het broeikasgas CO2 en zonder een groeiende rol voor kernenergie worden de klimaatdoelstellingen onhaalbaar.

Het IPCC rapport 2018 hanteert 4 hoofdscenario’s om te komen tot een CO2-neurale wereld in 2050. In drie van de vier scenario’s groeit het gebruik van CO2-opslag explosief. Oorzaak is de wereldwijd groeiende vraag naar energie. Alleen in een scenario waarin de energievraag lager is dan nu, is er geen rol voor CO2-opslag weggelegd.

Naast CO2-opslag is binnen de scenario’s een rol voor kernenergie. Het gebruik van nucleaire energie groeit de komende decennia sterk.

Klimaatambities, fors omhoog

De ambities van de landen die het klimaatakkoord in Parijs (2015) hebben ondertekend, zijn wanneer deze worden uitgevoerd niet voldoende om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius.

In het IPCC rapport worden de gevolgen van anderhalve graad opwarming beschreven. Als het huidige tempo van stijging van de temperatuur wordt doorgezet, wordt de 1,5 graden waarschijnlijk bereikt ergens tussen 2030 en 2052. De gevolgen van de opwarming blijven zich veel langer voordoen, nog honderden tot duizend jaar. Gevolgen als het stijgen van de zeespiegel en biodiversiteit. Wanneer de opwarming zich beperkt tot anderhalve graad, dan zijn de gevolgen beduidend minder dan bij een opwarming van twee graden. Bij 1,5 graad stijgt de zeespiegel in 2100 met 77 centimeter, bij 2 graad stijgt de zeespiegel in 2100 met 87 centimeter.