kilowattuur (kWh)

Elektrische energie of arbeid wordt uitgedrukt in de eenheid kilowattuur (kWh). De eenheid is een uitdrukking van de hoeveelheid energie die wordt gebruikt wanneer een energiebron van 1.000 Watt gedurende 1 uur energie levert.

Eenheid stroomverbruik

De kilowattuur is een afleiding van de eenheid die wordt gebruikt voor energie. Energie wordt uitgedrukt in Joule.

Eenheid Joule

De SI-eenheid van de grootheid energie is Joule (J), welke vernoemd naar James Prescott Joule. Elektrische energie wordt meestal gemeten in kWh. De omrekening van kWh naar Joule, 1 kWh is 3.600.000 J of 3,6 MJ (3,6 megajoule)

Eenheid Watt

Watt (W) is de eenheid van de grootheid vermogen (P). Vermogen is een uitdrukking van de hoeveelheid energie per tijdseenheid. Watt is een SI-eenheid en is vernoemd naar de Schotse ingenieur James Watt. Voor elektriciteit geldt dat het vermogen afhankelijk is van de spanning en de stroomsterkte.

kilowatt, megawatt, gigawatt

De eenheid kilowatt (kW) komt overeen met 1.000 Watt (W). Voor één megawatt (MW) geldt 1.000 kW ofwel 1.000.000 W. (miljoen watt) Gigawatt (GW) komt overeen met 1.000 MW ofwel 1.000.000 W. (miljard watt)