Klimaatakkoord Gebouwde omgeving

De Nederlandse ondertekening van het ‘Akkoord van Parijs’ in 2015 is de instemming dat Nederland maatregelen treft om de opwarming van de aarde te beperken tot een bovengrens van 2 graden Celsius, met een streven tot 1,5 graden Celsius.

Op 10 juli 2018 tekende de Nederlandse politieke partijen een nationaal klimaatakkoord. Doelstelling is in 2030 bijna de helft (49%) van de broeikasgassen te hebben verminderd. Het klimaatakkoord is tot stand gekomen door samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen.

De gebouwde omgeving is ook onderdeel van het Klimaatakkoord. Bedrijven en organisaties hebben afgesproken om de uitstoot van CO2 te verminderen door het aanpassen van huizen en gebouwen. Doel een reductie van 3,4 megaton CO2 in 2030. En in 2050 bijna helemaal geen CO2 uitstoot meer.

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Om de doelen te behalen dienen bijna alle gebouwen te worden aangepakt. Met ruim 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen ligt een opgave in het verschiet om ongeveer 50.000 bestaande woningen per jaar te verduurzamen in 2021, en ruim voor 2030 een aantal van 200.000 woningen per jaar. Een enorme opgave. De opgave begint met het beter isoleren van woningen en van het aardgas af.

Verduurzaming en huiseigenaren

Huizenkopers worden gestimuleerd om te verduurzamen doordat het goedkoper wordt om isolatiemaatregelen te nemen bij het aanschaffen van een huis. Blijkt er onvoldoende effect dan kan de “energienormeringen voor woningen” een verplicht karakter krijgen vanaf 2030. Dit zou betekenen het  verbod op CV-ketels of enkel glas.

Alternatieven voor aardgas

Duurzame warmte zal geleverd worden door het gebruik van de bodem en oppervlakte water. Geothermie gaat een belangrijke rol spelen door het gebruik van de ondergrond (warmtekoudeopslag), warmtenetten en warmtepompen. Het gebruik van (oppervlakte) water staat nog in de kinderschoenen.

Prijskaartje van de verduurzaming

Om de verduurzaming te kunnen betalen, wordt elektriciteit in de toekomst minder belast en gas meer. De aanpassingen van de overheidsheffingen zijn al voorzien in 2019.

In 2020 gaat de belasting op gas 5,5 eurocent per kuub omhoog en gaat de belasting op elektriciteit 2,7 eurocent per kWh omlaag. De aanpassingen hebben een positief effect op de terugverdientijd van duurzame verwarmingsopties en isolatiematerialen. Bij een verhoging naar 20 eurocent per kuub voor gas en een verlaging van ruim 7 eurocent per kWh wordt het interessant om te gaan verduurzamen.

Het akkoord benadrukt dat het geld dat huizenbezitters in de verduurzaming van de woning steken nooit hoger mage worden dat wat ze voor de energierekening betalen.