Kubieke meter (m3)

Gas wordt gemeten in kubieke meter (m3) en herleid tot de normaal kubieke meter (Nm3) om de hoeveelheid energie in het gas te bepalen. 1 kubieke meter komt overeen met 1.000 liter. Veelal wordt gesproken over een kuub gas.

Normaal kubieke meter

De normaal kubieke meter, aangeduid met Nm3 of m3(n), is de hoeveelheid gas onder standaardcondities. Hieronder wordt verstaan het gasvolume bij een temperatuur van 273,15 K (0ºC) en een absolute druk van 101,325 kPa (1,01325 bar)

Hoeveelheid energie

Voor één normaal kubieke meter aardgas geldt een bovenwaarde van 35,17 MJ. Bij de verbranding van aardgas en de volledige terugwinning van condensatiewarmte uit de verbrandingsgassen komt 35,17 megajoule aan energie vrij. Uitgedrukt in kWh, 1 Nm3 komt overeen met 9,769 kWh.