Lage gasprijzen op groothandelsmarkt ook van invloed op consumentenprijzen?

De prijzen op de groothandelsmarkt voor gas laten een neerwaartse trend zien. Laten de consumentenprijzen ook een daling zien? Uiteraard hebben de dalende groothandelsprijzen effect op de gasprijs die consumenten betalen. Echter ruim 50% van de gasprijs wordt bepaald door de overheidsheffingen op gas. Wil je weten wat je nu kan besparen op gas? En bovendien profiteren van aantrekkelijke kortingen? Vergelijk en bespaar op je energierekening!

Daling gasprijzen groothandelsmarkt

De korte termijn prijzen bewegen zich rond de 10 €/MWh (9,77 cent/m3) en de termijnprijs voor het jaar 2020 wordt door ABN AMRO (Energiemonitor – Gas in overvloed) geraamd op 20 €/MWh (19,54 cent/m3). Valt er een omkeer te verwachten dat de gasprijzen op termijn weer gaan stijgen? Als je kijkt naar de verwachtingen op de markt valt het volgende op te maken.

Olieprijs

Voor de gasmarkt is olie nog steeds richting gevend. De mondiale economie draait op olie en een oplossing van het handelsconflict tussen China en de VS kan leiden dat de economie verder aantrekt. Een aantrekkende economie zorgt voor een grotere vraag naar olie en dus hogere prijzen. Verder kan aan de aanbodzijde het besluit worden genomen om de olieproductie verder te beperken. Nu reeds is de olieproductie beperkt en dat is niet afdoende. Lagere prijzen zouden producenten in de VS doen besluiten om de winning van schalieolie stop te zetten. Naast de ontwikkelingen van de mondiale economie kan een gewapend conflict, zoals mogelijk in de Straat van Hormuz, leiden tot onzekerheid met hogere olieprijzen tot het gevolg.

Kolenprijs

De kolenprijs zou stijgen wanneer de vraag aantrekt in Azië. En dat gebeurt alleen als het handelsconflict tussen China en de VS wordt opgelost. De combinatie van hogere prijzen voor kolen als een stijgende markt voor CO2 certificaten leidt tot de inzet van gascentrales om elektriciteit op te wekken. De vraag neemt dan toe en geeft een prijsopdrijvend effect.

Gasopslag

Ondergrondse gasopslagen brengen flexibiliteit in de gasmarkt en zorgen dat in de winter voorzien kan worden in de extra vraag. De vullingsgraad van veel gasopslagen laat een hoog niveau zien en een aantal opslagen zitten reeds vol. Meer vraag door koud weer kan alleen leiden tot een daling van de gasvoorraad in de opslagen. Een koude periode laat vooralsnog op zich wachten. Wanneer er felle kou of langdurige koude periodes zijn in aan het einde van het laatste kwartaal 2019 kan dit mogelijk effect hebben op de kwartaalprijzen 2020 en leiden tot een stijging van de gasprijs.

LNG

De aanvoer van LNG (vloeibaar gas) is nu richting West-Europa. Deze aanvoer zou beperkt worden wanneer het handelsconflict tussen China en de VS wordt opgelost. Immers de vraag naar LNG zou dan toenemen en hiermee wordt het aantrekkelijker om LNG te verschepen naar Azië. Als gevolg een beperkt aanbod van LNG in Europa en dientengevolge stijging van de prijzen.

CO2 prijs

Stijging van de prijs voor CO2 certificaten zou leiden tot het verdringen van kolencentrales door gascentrales voor de opwekking van elektriciteit. Hierdoor stijgt de vraag naar gas en hiermee een stijging van de gasprijs.

Gastransport vanuit Rusland

Rusland is al enige tijd bezig met de diversificatie van transportleidingen richting de afnemers van gas. Enerzijds richting Europa en anderzijds richting China. Kijkend naar het gastransport richting Europa wordt Nordstream 2 aangelegd. Desondanks speelt Oekraïne een rol van betekenis in het transport naar Europa. Wanneer de onderhandelingen – omtrent het gebruik van transitcapaciteit – tussen Rusland en Oekraïne niet slagen, zou de gaslevering richting Europa in het geding kunnen komen. Sterke prijsstijgingen zijn dan niet uit te sluiten.

Kijkend naar de variabelen die invloed hebben op de prijzen voor gas dan valt op te maken dat er momenteel meer zaken zijn die de prijs drukken. Belangrijke omkeer valt te verwachten wanneer het handelsconflict tussen China en de VS wordt opgelost.

Daling consumentenprijzen?

De daling van de gasprijs op de groothandelsmarkt vertaald zich in lagere inkoopkosten voor de energieleveranciers. Echter de prijs die de zij doorrekenen aan de consument omvat bovendien verschillende opslagen. Onder meer de opslag voor flexibiliteit (winter/zomer, dag/nacht) en de opslag voor transport. De inkoop tezamen met de opslagen vormen de helft die de consument betaald voor gas. De andere helft omvat overheidsheffingen en de belastingbegrotingen voor de komende jaren laten een stijging zien.

Nu besparen?

Als consument heb je verschillende manieren om te besparen op je gasrekening. Enerzijds het beperken van je gasverbruik. Anderzijds te kiezen voor scherpe gastarieven met een aantrekkelijke korting. Laatstgenoemde is het geval vanwege concurrentie tussen de verschillende energieleveranciers. Wil je besparen op je energierekening dan loont het te vergelijken tussen de aanbieders.