Lagere groothandelsprijzen vertalen zich door in lagere leveringsprijzen

De gemiddelde leveringsprijzen 2017 voor huishoudens zijn binnen Europa voor de tweede jaar op rij gedaald. Oorzaak is gelegen in de daling van de groothandelsprijzen, welke het gevolg van marktintegratie. Daarentegen zijn de gereguleerde kosten, overheidsheffingen, netwerkkosten en overige kosten, gestegen. ACER, het samenwerkingsorgaan van energieregulatoren binnen de Europese Unie, komt tot deze conclusie in de studie naar de Europese retailmarkt.

Europa en prijzen van energie

De prijzen voor elektriciteit en gas binnen Europe vertonen grote verschillen door de variatie in nationaal beleid ten aanzien van energie en belastingen. In lidstaten met de duurste energieprijzen betalen huishoudens een factor 3 meer dan lidstaten met de laagste prijzen voor energie. In 2017 bedroeg de gemiddelde prijs voor elektriciteit 20,7 eurocent/kWh en voor gas 6,1 eurocent/kWh. Omgerekend in kubieke meters bedraagt de gemiddelde prijs voor gas 61 eurocent/m3. (Gasunie Unit Convertor voor omrekening kWh naar m3)

Elektriciteitsprijzen (eurocent/kWh) 2017 voor huishoudens binnen lidstaten EU en Noorwegen 2017
Gasprijzen (eurocent/kWh) 2017 voor huishoudens binnen lidstaten EU en Noorwegen 2017

Trend energieprijzen 2008 – 2017

Kijkend naar de periode 2008 – 2017 dan zijn de gemiddelde leveringsprijzen voor elektriciteit significant gestegen. Ten opzichte van 2008 een stijging van 25,9%. Oorzaak is hoofdzakelijk de stijging van heffingen duurzame energie, in Nederland de Opslag duurzame energie (ODE). Daarentegen vertoonde de leveringsprijzen voor gas een geringe stijging van 5,3%. De prijzen voor gas vertoonde vanaf 2016 een daling.

Trends elektriciteitsprijzen voor huishoudens en industrie binnen lidstaten EU en Noorwegen 2008-2017
Trends gasprijzen voor huishoudens en industrie binnen lidstaten EU en Noorwegen 2008-2017

Opbouw energieprijzen binnen Europa

ACER heeft in het jaarlijkse onderzoek ook gekeken naar de opbouw van de elektriciteits- en gasprijzen en de ontwikkelingen in de afzonderlijke onderdelen. ACER benoemd:

Voor een elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh en gasverbruik van 11.000 kWh (1.126 m³) geven onderstaande figuren respectievelijk de opbouw van elektriciteits- en gasprijzen binnen Europa.

Opbouw elektriciteitsprijzen november-december 2017 (bij jaarverbruik 3.500 kWh)
Opbouw gasprijzen november-december 2017 (bij jaarverbruik 11.000 kWh)

Kijkend naar de trend 2012-2017 dan valt uit het ACER onderzoek op te maken dat voor de elektriciteitsprijzen het aandeel van de leveringskosten gedaald is van 41% in 2012 naar 35% in 2017. Oorzaak is gelegen in de daling van de groothandelsprijzen. Daarentegen is in dezelfde periode het aandeel heffingen duurzame energie gestegen, van 6% in 2012 naar 14% in 2017.

Uit het onderzoek valt verder op te maken dat 65% van de elektriciteitsprijs bepaald wordt door gereguleerde kosten bestaande uit netbeheerkosten, overheidsheffingen en btw. Voor gas is de verhouding 50/50. Dus 35% van de elektriciteitsprijs en 50% van de gasprijs is onderheving aan marktwerking en concurrentie.

Energieprijzen, verwachting 2019

Voor Nederland specifiek is uit het Belastingplan 2019 op te maken dat de energiebelasting op gas en de Opslag duurzame energie stijgen. Verder is de jaarlijkse heffingskorting op energie verlaagd. Kijkend naar de energierekening met gemiddeld verbruik van 3.500 kWh en 1.500 m³ is een stijging van € 150 te verwachten. Toch besparen op energie? Overstappen loont! Bespaar honderden euro’s met onze energievergelijker.