Leveringskosten

De leveringskosten zijn de kosten die je betaalt aan jouw energieleverancier voor de levering van elektriciteit en gas. De kosten zijn opgebouwd uit een vast deel en een variabel deel.

Vaste en variabele leveringskosten

De vaste leveringskosten betaal je standaard ongeacht je verbruik en worden ook wel vastrecht genoemd. Vastrecht kun je zien als een abonnement op de dienstverlening rond de levering van energie. Het vastrecht wordt periodiek in rekening gebracht. Veelal per maand.

De variabele kosten zijn de kosten die je betaalt voor het verbruik en worden ook wel verbruikskosten genoemd. Jouw elektriciteitsverbruik (kWh) tegen het leveringstarief (€/kWh) geeft de variabele leveringskosten voor elektriciteit. Voor gas geldt het verbruik in kubieke meter (m3) tegen het leveringstarief (€/m3) om tot de variabele leveringskosten te komen.

Leveringstarieven elektriciteit

Voor stroom kun je een elektriciteitsmeter hebben die twee telwerken heeft. Voor de slimme meter is dit standaard. De twee telwerken maken dat je gebruik kunt maken van een dubbel tarief. Hiermee betaal je in de daluren een lager tarief dan in de piekuren. (normaaltarief) Bij een enkele meter betaal je het enkeltarief.

Leveringstarief gas

Het leveringstarief voor gas is vanouds gebonden aan de gasregio. Het leveringstarief wordt verhoogd met de regiotoeslag die afhankelijk is van de afstand tot het Groningen gasveld. De regiotoeslag is een verrekening van de transportkosten via het landelijke gasnetwerk van Gasunie. De kosten verschillen per Gasontvangststation (GOS) en worden door het gebruik van de regiotoeslag vereenvoudigd. De regiotoeslag komt voort uit de verrekeningssystematiek van toenmalig monopolist Gasunie Trade & Supply welke nu GasTerra. Met de liberalisering van de energiemarkt zijn nieuwe spelers op de markt gekomen die de concurrentie als gashandelaar (shipper) aangaan met GasTerra. Het is dus aan partijen vrij om de regiotoeslag te bepalen.