Leveringsvergunning

Voor het leveren van energie aan kleinvebruikers dienen energieleveranciers te beschikken over een leveringsvergunning. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft deze vergunning af.

Eisen aan de vergunning

De ACM toetst de energieleverancier op een aantal punten. De aanbieder dient organisatorisch, financieel en technisch in staat te zijn om energie te leveren. Verder gelden de wettelijke regels voor de levering aan kleinverbruikers.

  • Leveringsplicht. De verplichting om aan iedereen, die daarom vraagt, elektriciteit en gas te leveren.
  • Betrouwbare levering. De energieleverancier dient te zorgen voor een betrouwbare levering door invulling te geven aan de organisatorische, financiĆ«le en technische verplichtingen.
  • Tarieven en voorwaarden. De levering dient te geschieden tegen redelijke tarieven en voorwaarden.
  • Informatieplicht. Wijzigingen betreffende de organisatorische, financiĆ«le en technische eisen dienen kenbaar te worden gemaakt.
  • Modelcontract. De verplichting om een modelcontract aan te bieden.
  • Klachtenbehandeling. Zorg voor een klachtenregeling, welke afnemers instaat stelt om zonder moeite en zonder hoge kosten, klachten kenbaar te maken.
  • Stroometiket. De verplichting om de herkomst en milieukwaliteit van de geleverde elektriciteit kenbaar te maken. Het stoometiket wordt meegestuurd bij de jaarafrekening.