Meer dan de helft van Nederlandse huishoudens neemt groene stroom af

Ruim 50% van de Nederlandse huishoudens krijgt groene stroom geleverd van hun energieleverancier. Dit blijkt uit de cijfers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De cijfers zijn afkomstig uit de jaarlijkse rapportage over het stroometiket. Hierin geven energieleveranciers informatie over de energiebronnen die groene stroom produceren alsook grijze stroomproductie.

Stroometiket 2019

De ACM vraagt energieleveranciers om tijdig – voor 1 mei 2020 – hun stroometiket over 2019 te publiceren op hun website. Het merendeel van de leveranciers heeft gehoor gegeven aan deze wettelijke eisen. Nadien heeft de ACM de partijen die niet voldeden aan de eisen, alsnog opgedragen om het etiket te plaatsen of aan te passen. Dat is nu gebeurd. Op hun stroometiket moeten leveranciers alle bronnen van de geleverde stroom vermelden. De groen certificaten – Garanties van Oorsprong – dienen als onderbouwing voor de levering van groene stroom. Met het stroometiket onderzoekt de ACM de claims over groene stroom. Afnemers moeten erop kunnen vertrouwen dat zij daadwerkelijk groene stroom geleverd krijgen als zij daarvoor hebben gekozen. Uit de cijfers blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlandse huishoudens groene stroom geleverd krijgt.

Nederlandse groene stroom

Sommige huishoudens kiezen bewust voor een energieleverancier die groene stroom levert die is opgewekt in Nederland. De ACM heeft dan ook deze claim onderzocht. Op basis van het stroometiket 2019 en het aanvullende onderzoek van de ACM valt op te maken dat de informatie over 2019 klopt. Huishoudens die kiezen voor groene stroom uit Nederland, krijgen deze geleverd uit Nederlandse windmolens, zonnepanelen en biomassa.

Grijze stroom

Het stroometiket is vanaf 2020 aangepast dat ook voor de grijze stroom de energiebronnen gespecificeerd dienen te worden. Energiebronnen als gas- en kolencentrales en kerncentrales vallen onder het grijze deel. Certificaten geven de specificatie aan. De ACM gaat het grijze deel van het stroom etiket ook controleren.

Bespaar nu op groene stroom en kies eenvoudig en snel de beste deal. Vergelijk de aanbieders van energie met onze energievergelijker. Kies vandaag nog een betere deal en bespaar honderden euro’s.