Meer duurzaam, minder fossiel

Ruim 80% van de Nederlanders staan positief tegenover de verduurzaming van de energievoorziening, blijkt uit het onderzoek van Moticaction. Tegelijkertijd wordt het huidige aandeel duurzame energie in de energiehuishouding overschat.

Motivaction onderzocht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de kennis, houding en gedrag onder de Nederlandse burgers met betrekking tot de energietransitie.

Toename urgentiegevoel

Verandering op het gebied van energie heeft relatief weinig urgentie onder Nederlanders. Slechts 20% denkt dat er op het gebied van fossiele energie dringend veranderingen moeten komen, terwijl 32% vindt dat zulke veranderingen nodig zijn op het gebied van natuur, milieu en klimaat.

Overschatting aandeel duurzame energie

Het aandeel duurzame energie wordt overschat. Nederlanders denken dat het aandeel 22% bedraagt. Het werkelijke percentage ligt rond de 5%. Wanneer gevraagd wordt naar het aandeel van de verschillende duurzame energiebronnen, wordt het totaal sterker overschat. Opgeteld zijn de duurzame bronnen goed voor 45% van de energievoorziening.

Betaalbaarheid, veiligheid en duurzaamheid

Betaalbaarheid en veiligheid zijn het meest belangrijk bij de energievoorziening, aldus het onderzoek. Wel wordt erkend dat het verduurzamen van de energievoorziening voordelen kan hebben voor de onafhankelijkheid van Nederland.

Overstappen naar een duurzame energieleverancier die betaalbaar is? Gebruik de energievergelijker en kies uit de duurzame aanbieders.