Meeste mensen handelen energiebewust vanuit kostenbesparing

De meeste huishoudens die energie besparen, doen dat niet zozeer voor een beter milieu. Uit het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat kostenbesparing een belangrijkere motivator vormt.

Energiebesparing

Energiebesparing staat hoog op de agenda bij de Nederlandse politiek en belangenorganisaties omdat besparing de eerste stap vormt in de verdere verduurzaming van de woningvoorraad. Alternatieven voor verwarming zonder aardgas komen nadien pas om de hoek kijken. Energiebesparing berust op isoleren en gedragsverandering. Het CBS heeft gekeken naar de drijfveren voor energiebewust handelen.

Energiebewust handelen

Bijna 90% van de ondervraagde zegt bewust bezig te zijn met het energieverbruik binnen het huishouden. Mensen die aangeven energiebewust te handelen, gaven tevens aan dat zij vaker de oplader uit het stopcontact halen zodra de smartphone of tablet is opgeladen. Daarnaast is deze groep ook eerder geneigd een warme trui aan te trekken alvorens de verwarming hoger te zetten, het licht uit te doen in ruimtes waar niemand is en zetten de wasmachine of vaatwasser pas aan als die vol is.

Kijkend naar de groep die minder energiebewust is, concludeert CBS dat deze groep ook vaak zuinig is met energie. De overgrote meerderheid binnen deze groep is energiebewust. Zij vertonen ook gedrag zoals het sluiten van ramen en deuren als de verwarming aanstaat, het licht uit in ruimtes waar niemand is en het laten draaien van wasmachine of vaatwasser als deze vol is.

Besparen op energiekosten

In het onderzoek komt tot uiting dat de ruime meerderheid vooral energiebewust is vanwege de energiekosten. Ondanks dat milieu aanspreekt, spreek toch de portemonnee. Mensen willen besparen op de energierekening. De helft van de respondenten trekt de stekker uit het stopcontact zodra de telefoon of tablet is opgeladen omwille van kostenbesparing. Nog geen derde doet vanwege milieu. Besparen binnen de woning door het licht uit doen, ramen en deuren sluiten, doet twee derde om kosten te besparen.

Overstappen van energieleverancier

Naast minder energieverbruiken om te besparen op de energierekening is overstappen ook een manier om te besparen op energiekosten. Overstappen is een keuze die tot honderden euro’s voordeel oplevert door de welkomstpremies door worden gegeven aan nieuwe klanten. In 2017 veranderde 12% van de huishoudens van energieleverancier, aldus het onderzoek van het CBS.

Ook overstappen naar een andere energieleverancier? Maak dan gebruik van onze energievergelijker voor de beste deal!