Netbeheerkosten

De netbeheerkosten (netwerkkosten) zijn de kosten voor het transport van elektriciteit en gas door de regionale netbeheerders. De kosten zijn een vergoeding voor het gebruik van het netwerk, het onderhoud en de aansluiting. Iedereen betaalt deze kosten en de verrekening voor kleinverbruik verloopt via de leverancier die het bedrag afdraagt aan de netbeheerder. De netwerktarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De netbeheer- of transportkosten zijn opgebouwd uit:

  1. Aansluitdiensten
  2. Transportdiensten
  3. Meetdiensten

Aansluitdiensten

Periodieke aansluitvergoeding (jaarlijkse aansluitkosten) voor het in stand houden van het elektriciteits- en gasnetwerk. Ook wel vastrecht aansluiting genoemd.

Transportdiensten

Transportdiensten bestaan uit drie componenten.

  1. Transportonafhankelijk tarief of vastrecht transport. Een vast tarief voor energietransport. Dit omvat het gebruik van het elektriciteits- en gasnetwerk en de administratie van de netbeheerder.
  2. Capaciteitstarief. Het bedrag is afhankelijk van de grootte van de aansluiting. De verschillende aansluitingen vallen in groepen en per groep geldt een bepaald tarief. Hoe groter de aansluiting, hoe hoger het bedrag.
  3. Systeemdiensten. Deze kosten gelden alleen voor elektriciteit en betreft de kosten voor het landelijk elektriciteitstransport via het hoogspanningsnetwerk van TenneT.

Meetdiensten

De kosten voor het gebruik van de elektriciteits- en gasmeter. Dit betreft de kosten voor de meetinrichting en de huur van de elektriciteits- en gasmeter.