Nieuwe elektriciteitsverbinding tussen Nederland en Denemarken

De nieuwe elektriciteitsverbinding tussen Nederland en Denemarken is afgelopen week in Eemshaven aan land gebracht. Met de 325 kilometer COBRA-kabel worden de elektriciteitsnetten van Nederland en Denemarken gekoppeld. De koppeling zorgt voor een betere uitwisseling van groene stroom en heeft mede tot gevolg dat stroomprijzen dalen.

COBRAcable

De COBRAcable is een ondergrondse elektriciteitskabel tussen de elektriciteitsnetwerken van TenneT (Nederland) en Energinet (Denemarken). De 325 kilometer lange verbinding heeft een capaciteit van 700 megawatt (320 kV gelijkspanning) en kan daarmee bijna een stad als Amsterdam voorzien van elektriciteit. De kabelverbinding maakt gebruik van hoogspanningsgelijkstroomkabels (High Voltage Direct Current – HVDC).  Door het gebruik van HVDC zijn er weinig verliezen in het elektriciteitstransport over lange afstanden en gaat er dus vrijwel geen elektriciteit verloren. Midden volgend jaar wordt het laatste deel van de kabel gelegd en na een testperiode wordt de verbinding in bedrijf genomen in het derde kwartaal 2019.

Uitwisseling van elektriciteit steeds belangrijker

De interconnectie tussen landen wordt steeds belangrijker omdat de afhankelijkheid van elektriciteit uit wind en zon toeneemt. COBRA speelt in deze een belangrijke rol voor de Nederlandse en Europese doelstellingen voor verduurzaming. Bovendien zorgt COBRA voor een betere uitwisseling van duurzaam opgewekte energie, een CO2 reductie en integratie tussen energiemarkten. De integratie van markten heeft een dempend effect op de elektriciteitsprijzen in Nederland en Europa. Mede daarom staat marktkoppeling en integratie op de agenda van de Europese regulatoren. COBRA draagt daarnaast bij aan de stabiliteit (50 Hertz) van het elektriciteitsnetwerk in beide landen.