Onduidelijke energiefactuur

Per 1 juli 2017 is een maatregel actief die dient te zorgen voor een duidelijke energiefactuur. Zodoende dat de consument deze begrijpt en kan controleren. Ondanks de maatregel verschillen de facturen van energiebedrijven sterk op de genoemde punten. In het onderzoek van de ACM onder 40 energiebedrijven, blijkt dat 16 bedrijven voldoen aan de maatregel welke actief per 1 juli 2017. Drie bedrijven presteren dermate slecht en de ACM heeft een dwangsom opgelegd indien begin 2018 de facturen niet op orde zijn. De resterende 21 bedrijven dienen verbeteringen door te voeren om te voldoen aan de maatregel.

Onderzoek ACM: uitgangspunten

Basis voor het onderzoek is de begrijpelijkheid en de opzet van de factuur zodat deze eenvoudig te herleiden valt naar het contract en tussentijdse prijswijzigingen. Hierbij werd gecontroleerd op:

  • Tarieven die tussentijds zijn aangepast, dienen herleidbaar te zijn over de periode waar desbetreffende tarieven gelden. De klant kan hiermee eenvoudig de tariefafspraken controleren, welke in het contract of gecommuniceerd bij een prijswijziging.
  • Op de energierekening moet worden gerekend met dezelfde eenheden welke afgesproken in het contract. Dus niet bijvoorbeeld in het contract per maand en op de rekening per dag.

Energiebedrijven met begrijpelijke en controleerbare facturen

Naam vergunninghouder Handelsnaam
CEN B.V. WoonEnergie, onderdeel Eneco Groep
Coƶperatieve Duurzame Energie Unie U.A. om
De Nederlandse Energie Maatschappij B.V. NLE
De Vrije Energie Producent B.V. DVEP Energie
DELTA Comfort B.V. Delta
Eneco Consumenten B.V. Eneco
Energiedirect B.V. Energiedirect.nl, onderdeel Essent (innogy SE)
Essent Retail Energie B.V. Essent, onderdeel innogy SE
HVC Energie B.V. HVC
MAIN Energie B.V. MAIN Energie
Oxxio Nederland B.V. Oxxio, onderdeel Eneco Groep
Qurrent Nederland B.V. Qurrent
Qwint B.V. Qwint Energie, onderdeel DVEP Groep
Raedthuys Energie B.V. Pure Energie
ServiceHouse B.V. ServiceHouse
Vandebron Energie B.V. Vandebron