Opbrengst zonnepanelen eerste helft 2017 hoger

Eigenaren van zonnepanelen hebben in de eerste helft van 2017 een iets hogere opbrengst behaald dan gemiddeld, aldus een analyse van Essent. De opbrengst van een gemiddeld zonnepaneel was in de eerste helft 3% hoger dan het langjarig gemiddelde. De maand maart was een goede maand door veel zonne-uren en een hoge instraling. De maanden mei en juni waren minder gunstig vanwege de lagere instraling.

Opbrengsten zonne-energie

Het eerste kwartaal van 2017 zorgde voor een 18% hogere opbrengst door meer zonne-uren dan normaal en een hogere instraling. De maand maart zorgde voor de flinke toename in opbrengsten.

De maanden april, mei en juni waren dit jaar zonniger dan het langjarig gemiddelde. Het aantal zonne-uren in deze periode bedroeg 625 uren, tegenover het gemiddelde van 585 uur. Voor de opbrengst is met name de installing van belang voor de opbrengst. Instraling is het licht dat direct en indirect op de zonnepanelen komt. De instraling was in het tweede kwartaal lager dan het langjarig gemiddelde. Vooral juni bleef achter.

Besparing door zonnepanelen

In het eerste helft van 2017 hebben huishoudens met een gemiddelde installatie 3% extra bespaard door het gebruik van zonnepanelen. Normaal gesproken leveren panelen ongeveer 248 euro en voor het eerste halfjaar 2017 is dit 257 euro*.

*In haar berekening is Essent uitgegaan van een gemiddelde zonnepaneleninstallatie van 10 zonnepanelen met elk een vermogen van 260 Wattpiek, die samen onder ideale omstandigheden 2.288 kWh stroom per jaar opwekken. Een dergelijke installatie brengt normaal onder ideale omstandigheden in het eerste half jaar van 2017 zo’n 257 euro op. Dit is gebaseerd op een stroomprijs van 20 eurocent per kWh, inclusief BTW en energiebelastingen. De berekening van de norm is gebaseerd op instralingsgegevens van weerstation de Bilt 1985-2014 (KNMI) en op een teruglevertarief van 20 eurocent per kWh. Data instraling en zonne-uren afkomstig van KNMI.