Overheidsheffingen

De overheid heft belasting op energie. De leverancier brengt de belasting in rekening en draagt deze af aan de overheid. De overheid stelt de percentages en tarieven vast. Doel van de heffing is om verbruikers zuinig om te laten gaan met energie.

Onderdelen van overheidsheffingen energie

De overheid brengt via de leverancier de volgende heffingen in rekening.

  • Energiebelasing
  • Opslag duurzame energie (ODE)

Energiebelasting

De energiebelasting is een heffing op elektriciteit en gas, welke ingevoerd om verbruikers te stimuleren om zuinig om te gaan met energie. Hoe hoger het verbruik, hoe meer belasting.

Tarieven energiebelasting 2020

Product Tarief excl. btw Tarief incl. btw
Stroom 0-10.000 kWh 0,09770 EUR/kWh 0,11822‬ EUR/kWh
Gas 0-170.000 m3 0,33307 EUR/m3 0,40301 EUR/m3

Vermindering energiebelasting

De vermindering energiebelasting (heffingskorting) is een vast bedrag dat wordt afgetrokken van de energiebelasting. Energie wordt door de overheid als basisbehoefte gezien en geeft daarom een compensatie via de heffingskorting. De energieleverancier verrekent de volledige vermindering via de rekening voor elektriciteit. De vermindering geldt per elektriciteitsaansluiting.

Vermindering energiebelasting 2020

Regeling Vermindering excl. btw Vermindering incl. btw
Belastingvermindering 435,68 EUR 527,17 EUR

Opslag duurzame energie (ODE)

De Opslag duurzame energie is een heffing op elektriciteit en gas. De ODE is ingevoerd om de investeringen in duurzame energie te stimuleren. (Stimulering Duurzame Energieproducenten, SDE+)

Tarieven Opslag duurzame energie 2020

Product Tarief excl. btw Tarief incl. btw
Stroom 0-10.000 kWh 0,0273 EUR/kWh 0,0330 EUR/kWh
Gas 0-170.000 m3 0,0775 EUR/m3 0,0938 EUR/m3

btw

De overheid rekent 21% btw over alle componenten van de energierekening. Leveringskosten, netbeheerkosten, energiebelasting en opslag duurzame energie.