Regiotoeslag gas

De regiotoeslag is ontstaan vlak na het vrijkomen van de energiemarkt in 2004. De gedachte achter de regiotoeslag is de verrekening van de transportkosten van het gas vanuit Groningen naar de afnemers. In 2005 heeft Gasunie Trade & Supply welke nu GasTerra de regiotoeslagen in het leven geroepen om de transportkosten te verdelen over de verschillende regio’s in Nederland. Tegenwoordig zijn leveranciers vrij om wel of niet met een regio of een toeslag te werken.

Regio en gastransport

Het gebruik van de 10 regio’s om toeslagen voor het gastransport door te rekenen naar kleinverbruikers is achterhaald. Energieleveranciers zijn vrij om de kosten voor transport door te berekenen. GasTerra heeft de regiotoeslagen in 2011 afgeschaft en de transportkosten worden doorberekend op basis van een andere systematiek. In de nieuwe berekening wordt per individueel gasontvangststation de transportkosten bepaald en doorbelast aan de eindafnemers. Veelal kiezen energieleveranciers er voor om deze kosten te verrekenen over de ‘oude’ regio’s en dus te rekenen met gemiddelde kosten.