RWE vraagt toestemming overname groene activiteiten E.ON en innogy

RWE neemt de volgende stap in de overname van de bedrijfsonderdelen E.ON en innogy om hiermee zich te richten op duurzame energieopwekking. RWE vraagt de Europese Commissie goedkeuring voor de overname die vorig jaar maart is aangekondigd.

Eerste stap in overname: goedkeuring EU

Met het verzoek tot goedkeuring van de overname wordt de eerste stap gezet. De goedkeuring vanuit de Europese Unie is nodig vanwege de grootte en complexiteit van de deal. Bovendien is ook goedkeuring van de  mededingingsautoriteiten van Duitsland en Groot-Brittannië nodig omdat RWE een belang van 16,7% in aandelen E.ON neemt.

RWE en E.ON wisselen in de overname bezettingen en aandelen uit. RWE neemt de duurzame energieopwekking van E.ON over en neemt een groot belang in het ‘nieuwe’ E.ON. E.ON neemt de netbeheerders- en leveringsactiviteiten over en zal zich in de toekomst volledig richten op deze activiteiten.

RWE wordt groener

De voltooiing van de overname van duurzame energieopwekkingsactiviteiten van E.ON en innogy zal tot gevolg hebben dat RWE een stuk groener wordt. Uiteindelijk zal een groot deel (60%) van de opwekkingscapaciteit geen of slecht een lage CO2 uitstoot hebben.

Naast opwekkingscapaciteit voor elektriciteit zal de overname tot gevolg hebben dat de gas business van innogy opgenomen gaat worden binnen RWE Supply & Trading. Het betreft hier de opslag van gas.

RWE en innogy

RWE dat als grijs te boek staat, splitste in 2016 haar duurzame activiteiten af in het bedrijf innogy. RWE bleef wel grootaandeelhouder en hield hiermee zeggenschap in het bedrijf dat in Nederland actief is onder Essent. Met de overname van de leveringsactiviteiten van innogy door E.ON gaat Essent uiteindelijk onderdeel uitmaken van E.ON. Keert hiermee de naam E.ON weer terug op de Nederlandse markt? In de loop van dit jaar wordt meer bekend.