Slimme gasmeters blijven zorgen voor problemen

De plaatsing van slimme meters blijft voor problemen zorgen. In  november 2017 werd al duidelijk dat 62.000 slimme gasmeters onveilig bleken te zijn door een te kort schroefdraad. Daardoor is een verhoogde kans op gaslekken. Uit verder onderzoek bleek dat het uiteindelijk ging om 66.000 gasmeters. Deze meters zijn nog altijd niet allemaal vervangen. Nu blijkt dat in de periode van vervanging wederom 39.000 gebrekkige meters zijn geplaatst.

Onderzoek overheid naar veiligheid

In oktober en november 2017 bracht het tv-programma Kassa de onveiligheid van de Landys+Gyr aan het licht. De overheidsinstantie Staatstoezicht op de Mijnen  (SODM) ging op onderzoek uit. De netbeheerders waren niet in staat om die gevaarlijke meters op tijd te vervangen. Uit het onderzoek van de SODM blijkt dat ruim 1.700 meters nog steeds niet zijn vervangen. Daarnaast bericht SODM in het rapport over reparatie door middel van een adapter. Voor 1.450 meters is gebruik gemaakt van een lijm die niet aan de veiligheidseisen voldeed.

Onveilige slimme gasmeters, te korte schroefdraad

Ingangscontrole en veiligheid

SODM beveelt aan dat de ingangscontrole verbeterd dient te worden. Vanuit de branche dient een norm te worden ontwikkeld die naast de eisen gesteld aan de conventionele gasmeter, zich ook richt op de veiligheidscontrolepunten gerelateerd aan de slimme meter. In dat laatste geval, specifiek de gebruikte lijm en de dikte van de schroefdraad.

Onlangs bleek dat er in de periode dat werd gewerkt aan het oplossen van de onveilige situatie van ruim 66.000 meters er in tussen nog eens 39.000 gasmeters zijn geplaatst die ook niet voldeden aan de eisen. Een tiental exemplaren konden door Enexis niet worden gemonteerd als gevolg van een defect aan de schroefdraad. De ontstane situatie rond de nieuwe plaatsing is voor SODM en de netbeheerders aanleiding voor verder onderzoek. Binnen een maand moet dit duidelijk zijn. SODM en de netbeheerders stellen dat er geen sprake is van acuut gevaar voor de veiligheid. Ondanks geen acuut gevaar, zijn de uitkomsten nadelig voor de beeldvorming rondom de slimme meter.

SODM is duidelijk de houding van de netbeheerders dient gericht te zijn op het vertrouwen van de consument. Problemen dienen niet alleen met een technische bril te worden bekeken. De veilheidsbeleving van de consument moet centraal staan, aldus SODM.