Slimme meter

Een slimme meter is een digitale meter welke op afstand is uit te lezen. De slimme meter wordt door de netbeheerder geplaatst ter vervanging van de analoge elektriciteit- en gasmeter. Omwille van energiebesparingen worden slimme meters uitgerold in Nederland.

Slimme meter en energiebesparing

De slimme meter geeft periodiek de meetgegevens door naar de netbeheerder en energieleverancier. Op basis van de meetgegevens, verschaft de energieleverancier jou inzicht in jouw energieverbruik. Tegenwoordig bieden veel energieleveranciers een app of webportal. In bijvoorbeeld de Oxxio App, de VerbruiksManager van Essent of de Mijn Nuon worden de verbruiksoverzichten weergegeven. Naast de energieleveranciers zijn er aanbieders van energieverbruiksmanagers die inzicht om zetten in begrijpelijke acties. Met deze acties wordt besparen gemakkelijker.

Aan- en uitzetten slimme meter

Standaard staat de slimme meter op aan. Hiermee worden 6 keer per jaar de meterstanden opgenomen. Bovendien wordt jaarlijks en bij overstappen of verhuizen de stand opgenomen om een jaarafrekening op te stellen. Hierdoor kloppen de meterstanden en hoeft niet te worden gewerkt met schattingen.

Wanneer de slimme meter uit wordt gezet, dan worden de meterstanden niet automatische uitgelezen. In dit geval dien je zelf de meterstanden door te geven voor de jaarafrekening en bij verhuizen of overstappen.