Storingen in energielevering 2018

Afgelopen jaar hadden huishoudens en zakelijk afnemers gemiddeld 27 minuten geen stroom als gevolg van een storing. Voor gas betrof de onderbreking gemiddeld 64 seconden. De grootste veroorzaker van storingen is nog altijd graafschade. Dit blijkt uit de storingcijfers van Netbeheer Nederland.

Storingscijfers 2018

Het netwerk voor energielevering in Nederland kent een hoge betrouwbaarheid. Uitgedrukt in cijfers, het netwerk werkt 99,995% van de tijd. Afnemers krijgen gemiddeld eens in de 2,5 jaar te maken met een stroomstoring en eens in de 130 jaar met een onderbreking in de gaslevering. Gemiddeld hebben 103 afnemers last van een stroomstoring. Voor gas is dit vele malen kleiner, een storing treft gemiddeld maar 1 afnemer. Onderbrekingen zijn gelukkig van korte duur: een stroomstoring duurde in 2018 gemiddeld iets meer dan een uur en voor gas was de onderbreking gemiddeld minder dan 2,5 uur. Wordt je getroffen door een storing dan gelden vaste gestelden vergoedingen voor het ongemak.

Stroomstoring Schiphol

Het lijkt vanzelfsprekend om altijd energie beschikbaar te hebben. En pas bij een storing blijkt dat energie een hele belangrijke rol speel in de samenleving. De stroomstroring op Schiphol in april 2018 is een goed voorbeeld. Middernacht op 29 april werd Schiphol getroffen door een grote stroomstoring. Ondanks dat de storing reeds verholpen was in de ochtend, was er toch veel overlast. De veiligheid van het luchtruim kon niet worden gewaarborgd door uitval van traffic control en vluchten vielen uit of waren vertraagd. Zelfs het treinverkeer van en naar Schiphol was voor enkele uren ontregeld.

Oorzaken storingen

Graafschade is de belangrijkste oorzaak van storingen. In het distributienetwerk in de wijk (laagspanningsnet) was 27% van de stroomstoringen het directe gevolg van graafschade. Andere oorzaken zijn sluimerende storingen en veroudering/slijtage van de netwerkcomponenten. Sluimerende storingen manifesteren zich veel later en komen door werkzaamheden of graafschades uit het verleden.

Stroomstoring of gaslucht?

Heb je een stroomstoring of ruik je gas? Blijf rustig en zorg voor een veilige situatie. Kijk voor actuele informatie over storingen op www.gasenstroomstoringen.nl. Voor meldingen neem contact op de netbeheerder via het storingsnummer 0800-9009.