Tarieven voor transport energie stijgen met gemiddeld 5 euro per jaar

Voor 2020 stijgen de tarieven voor het transport en gas met gemiddeld 5 euro per huishouden per jaar. Dat volgt uit het besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven die de regionale netbeheerders hanteren in 2020.

Stijging door transportarieven gas

De stijging wordt het voor grootste deel veroorzaakt door de tarieven voor het transport van gas. Door een wijziging komen de administratieve en fysieke verliezen van gas in 2020 voor rekening van de netbeheerders en niet langer van de energieleveranciers. De stijging van de transporttarieven voor elektriciteit bedragen gemiddeld 50 eurocent per huishouden per jaar.

Betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam

De ACM onderschrijft het belang van een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening. Omwille van het monoplie van de netbeheerders is sprake van regulering. Deze regulering zorgt dat de transport- en aansluittarieven die netbeheerders rekenen niet hoger zijn dan nodig. De tarieven geven wel ruimte voor investeringen. De transport- en aansluittarieven bedragen gemiddeld 1/5 deel van de energierekening die consumenten betalen. Gemiddeld bedragen de transport- een aansluittarieven 306 euro per huishouden per jaar.