Termijnbedrag, voorschot

Het termijnbedrag of voorschot wordt door de energieleverancier maandelijks in rekening gebracht. Hiermee wordt alvast een deel van de energiekosten verrekend. Het termijnbedrag is een schatting op basis van de verbruiken in voorgaande jaren.

Nieuw termijnbedrag

Het termijnbedrag wordt opnieuw berekend wanneer de nieuwe verbruiken bekend zijn. Veelal is de energieafrekening het moment voor de energieleverancier om het nieuwe voorschot te bepalen. De meest recente verbruiksgegevens zijn hierbij van belang.

Aanpassing termijnbedrag

Het termijnbedrag is een schatting op basis van verbruiken in het verleden. Wijzigt de persoonlijk situatie, treedt in contact met de energieleverancier om het voorschotbedrag aan te passen. Bijvoorbeeld uitwonende kinderen, het plaatsen van zonnepanelen of isolatiemaatregelen. Bij verhuizing kan de situatie zicht voordoen dat de verbruiken gebaseerd zijn op de oude bewoners, treedt dan ook in contact en leg de situatie uit.