Uitstel grijze stroomcertificaten

De invoering van grijze stroomcertificaten is uitgesteld tot zeker 2020. Met deze tegenhanger van groene stroomcertificaten ontstaat volledige openheid over de herkomst van de geleverde elektriciteit door energieleveranciers.

Full disclosure

De Tweede Kamer eiste begin dit jaar dat op termijn de herkomst van elektriciteit met certificaten te onderbouwen. Momenteel is voor groene stroom een regeling actief met verhandelbare certificaten met informatie over de plaats, tijdstip en opwekkingsbron van duurzaam geproduceerde elektriciteit. De overheid stelt dat alle vormen van elektriciteit (groen en grijs) voorzien dienen te worden van een certificaat. De bedoeling was dat het systeem in 2019 zou worden ingevoerd, maar dat gaat niet lukken. In een Kamerbrief laat Minister Wiebes weten dat deze full disclosure niet eerder dan 1 januari 2020 kan worden toegepast.

Verschillen tussen productiemiddelen

Grijze stroom wordt door elektriciteitscentrales opgewekt en er zijn verschillen qua milieuprestaties en CO2 uitstoot. Vergelijk een moderne gascentrale met een kolencentrale. Het is daarom niet geheel correct om grijze stroom als een product te beschouwen. Afnemers van grijze stroom zouden dus keuzemogelijkheden moeten krijgen. De Tweede Kamer vroeg daarom via een aanvulling op de Wet voortgang energietransitie (Wet VET) om de zogenoemde full disclosure en invoering van grijze stroomcertificaten. Hiermee treeft een vorm van onderscheid op, en hopende dat verbruikers niet geassocieerd willen worden met kolenstroomcertificaten dus ook een stimulans voor schonere vormen van elektriciteitsopwekking.

Overgangsregeling

Per 2019 wordt een overgangsregeling van kracht, waarbij energieleveranciers op vrijwillige basis de geleverde grijze stroom kunnen afdekken met certificaten. Certiq zal die certificaten aanmaken voor de elektriciteitsproducenten.