Vandebron elektrisch rijden

Vandebron de marktplaats voor duurzame energie stapt in het aanbieden van diensten rond elektrisch laden. Een logische stap, want mobiliteit vormt een bron van CO2 uitstoot. Met de nieuwe diensten gaat Vandebron de verduurzaming van mobiliteit verder versnellen. Wat gaat er gebeuren?

Laadpas en app

De laadpas maakt het voor elektrisch rijders een stuk eenvoudiger om bij publieke laadpalen te laden. Het abonnement geeft toegang tot de laadpalen en maakt via de app inzichtelijk wat je gaat betalen voor het opladen van de elektrische auto. Vandebron pakt hiermee een ergenis. Veel rijders weten niet wat zij betalen voor laden. De app biedt gebruiker ook een betalingsfunctionaliteit. De app geeft de gebruiker een overzicht van de beschikbare laadpalen en indien parkeergeld betaald dient te worden, dan wordt dit ook via de app geregeld. Vandebron gebruik van de koppeling met Parkmobible om parkeergeld te betalen.

Laadpaal en slim laden

Vandebron gaat nog een stap verder met elektrisch rijden en biedt een laadpaal tegen inkoopprijs. Tezamen met de dienst slim laden wordt het voor klanten gemakkelijker om bij te dragen aan de verduurzaming van de energievoorziening en duurzame mobiliteit.

Slim laden geeft Vandebron een mogelijkheid om via de batterijen in elektrische auto’s een bijdrage te leveren in het in balans houden van vraag en aanbod van elektriciteit. Als er meer vraag is dan aanbod, stopt het laden van de auto’s. Door gebruik te maken van blockchain technologie worden de individuele randvoorwaarden gewaarborgd. Er wordt rekening gehouden met de mobiliteitswensen en dus bijvoorbeeld de hoeveelheid opgeslagen elektriciteit om een bepaalde afstand af te kunnen leggen. Vandebron ontvangt van TenneT een vergoeding voor de aangeboden capaciteit en via de achterliggende blockchain technologie ontvangt de elektrisch rijder een vergoeding.