Vastrecht

Het vastrecht maakt onderdeel uit van de vaste leveringskosten. De energieleverancier rekent deze kosten voor het voeren van de administratie. Het vastrecht is een vastbedrag dat maandelijks in rekening wordt gebracht. Vastrecht is in tegenstelling tot de variabele leveringskosten onafhankelijk van het verbruik.

Hoogte vastrecht

Voor het vastrecht gelden geen maximum tarieven en energieleveranciers zijn vrij om de hoogte zelf te bepalen. De vastrechtkosten verschillen per leverancier sterk. Vergelijk daarom het totaalplaatje en kijk ook naar de hoogte van het vastrecht.

Verhoging vastrecht

Contracten van bepaalde tijd lopen op een gegeven moment af. Nadien wordt de levering voortgezet met een contract voor onbepaalde tijd. Deze contracten hebben veelal hogere tarieven voor levering en vastrecht.