Verandering Bel-me-niet register in Bel-me-wel register

Onderzoek rondom telemarketing laat zien dat vier op de vijf Nederlanders zijn wel eens gebeld met een aanbod voor een product of dienst zoals een energiecontract. Het ongevraagd gebeld worden met energie-aanbiedingen of aanbiedingen in het algemeen leidt tot veel irritatie bij consumenten aldus het onderzoek uitgevoerd door Kantar Public (2018). Staatssecretaris Monica Keijzer wil mede door de vele irritatie aanscherping van de consumentenwetgeving, waarbij een opt-out regime (Bel-me-niet register) vervangen wordt door een opt-in regime.

Bel-me-niet register

Consumentenwetgeving is nu nog gericht op actie van de consument de zogenoemde opt-out om aan te geven dat zij ongevraagde communicatie niet wensen te ontvangen. In het wettelijke opt-out regime mogen consumenten gebeld worden voor direct marketing doeleinden, tenzij zij door inschrijving in het Bel-me-niet register anders hebben aangegeven. Ook wanneer consumenten in het register staan kunnen bedrijven hen benaderen op basis van een klantrelatie of op basis van toestemming. Het recht van verzet biedt een uitkomst om niet gebeld te worden door een bedrijf of organisatie waar je klant bent of bent geweest.

Verschil tussen Bel-me-niet en recht van verzet

Het bellen ondanks een inschrijving in het Bel-me-niet register is bedrijven toegestaan wanneer je klant bent of bent geweest. Of wanneer je gevraagd hebt om een telefoongesprek, zoals bijvoorbeeld voor een prijsopgave. In deze situaties heb je altijd de mogelijkheid om gebruik te maken van het recht van verzet. Hiermee kun je tijdens elk ongevraagd telefoongesprek aangeven dat je in de toekomst niet meer benaderd wilt worden door het bellende bedrijf. Het bedrijf of organisatie is verplicht om jouw telefoonnummer te verwijderen uit de bellijsten en jou niet meer te benaderen, tenzij je hier om hebt gevraagd.

Het recht van verzet staat los van het Bel-me-niet register. Het recht van verzet heeft alleen betrekking op de bellijsten en ongevraagde telefoontjes van het bedrijf of organisatie die je op dat moment belt. Het recht van verzet regelt dat het bedrijf jou in de toekomst niet meer mag bellen.

Aanpassing wetgeving

De wetgeving van opt-out en het gebruik van het Bel-me-niet register en het recht van verzet blijkt in de praktijk niet afdoende te werken. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft klachten rondom telefonische verkoop, slechts een klein deel meldt deze aldus het Kantar Public onderzoek. De veranderingen in de Europese consumentenrecht en de uitkomsten van het Kantar Onderzoek, irritatie rondom telemarking, zijn voor staatssecretaris Monica Keijzer aanleiding voor aanpassing van de wetgeving rondom telemarketing.

De staatssecretaris wil overstappen van een opt-out regeling, zoals het Bel-me-niet register, naar een opt-in regeling die gebruikelijk is bij nieuwsbrieven en mailings van websites. Hiermee wordt aansluiting gevonden bij de Europese regelgeving die in de maak is. In het Europese voorstel wordt gesteld dat expliciete toestemming nodig is voor marketing via mail, sms of telefoon. Hoewel opt-in de hoofdregel wordt, mogen lidstaten afwijken en een opt-out hanteren. Staatssecretaris Keijzer is duidelijk in haar Kamerbrief: “Ik ga inzetten op een opt-in regime voor telemarketing.”. Bovendien wil zij een termijn stellen waarbinnen contact opgenomen mag worden met (voormalige) klanten.