Verduurzamen eigen woning: onrendabel

Het verduurzamen van de eigen woning is financieel onaantrekelijk bij de huidige investeringslasten en regelingen. Dat blijkt uit het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de woonlastenneutraliteit heeft onderzocht. Het onderzoek vergelijkt de huidige energierekening van verschillende huishoudens met de energierekening na verduurzaming vermeerderd met de investeringslasten.

Energieneutraal 2050

In het Klimaatakkoord staat dat Nederlandse woningen in 2050 energieneutraal dienen te zijn. De meeste eigenaren wachten met het verduurzamen van hun woonhuis, omdat de investeringen te groot zijn. Subsidies kunnen ook geen verschil maken. En zelfs al lukt het om de kosten voor verduurzaming terug te verdienen met een lagere energierekening, dan is de terugverdientijd lang.

Onderzoek PBL

Het onderzoek van het PBL heeft gekeken naar de kosten van verduurzaming en de effecten van verschillende beleids- en financieringsinstumenten. Hierbij wordt de huidige energierekening van verschillende huishoudens met de energierekening na verduurzaming plus de investeringskosten. In het kader van woonlastenneutraliteit ligt een grote opgave om te komen tot de klimaatdoelen in 2050.

Woonlastenneutraal

Gemiddeld gezien hebben eenpersoonshuishoudens de laagste energierekening en daarmee ook het kleinste budget voor een woonlastenneutrale verbouwing. Ook grootverbruikers – gezinnen met oudere kinderen – kunnen hun woning niet zonder meer woonlastenneutraal verduurzamen.

Zelfs in situaties wanneer de verduurzaming woonlastenneutraal is, hoeft deze niet financieel aantrekkelijk te zijn. Het PBL rapport noemt het voorbeeld van de verduurzaming van een woning van energielabel D naar energieneutraal met energielabel B. De daling in woonlasten – lagere energierekening – van 50 euro per maand is over een periode van 30 jaar niet genoeg om de investering van 35.000 terug te verdienen.

Financieel onaantrekkelijk

Zonder extra subsidies is de verduurzaming van eigenwoningbezit voorlopig financieel niet haalbaar. De houding van afwachten, is voor veel huishoudens de voordeligste en wellicht ook de verstandigste optie. De omslag kan mogelijk ontstaan doordat aan de aanbodzijde wordt ingezet op innovaties en standaardistatie. De kosten zullen nog ver moeten dalen, wil verduurzaming financieel aantrekkelijk worden.

Nu besparen op energie? Met onze energievergelijker vind je eenvoudig en snel jouw beste deal en bespaar je honderden euro’s.