Verkoop aandelen Eneco

De gemeenten Rotterdam, Den-Haag en Dordrecht willen de aandelen verkopen van Eneco. Hierdoor komt een meerderheid van de aandelen op de markt en dat maakt de weg vrij voor een nieuwe eigenaar. De verkoop kan gevolgen hebben voor de weg die Eneco heeft ingezet naar duurzaamheid. Eneco is het enige Nederlandse energiebedrijf met grote duurzame ambities. Eneco investeert jaarlijks 300 miljoen euro in duurzame projecten.

Eneco en gemeenten

Eneco is ontstaan vanuit de Gemeentelijke Energie Bedrijven en de 53 gemeenten hebben zeggenschap over de aandelen. Rotterdam heeft met 31% van de aandelen het grootste belang, gevolgd door Den-Haag met 16,6% en Dordrecht met 9%. De overige 50 gemeenten hebben een belang van 1% of 2%. Als de drie gemeenteraden instemmen met de verkoop, komt een aandelen pakket van ruim 57% op de markt. In theorie kan Eneco een nieuwe eigenaar krijgen. De verkoop van de aandelen is sinds dit jaar mogelijk omdat Eneco nog niet gesplitst was van de netbeheerder Stedin. De staat dwong die afsplitsing eerder dit jaar af via de rechter en nu kan Eneco worden verkocht. Eneco zelf doet geen uitspraken over de partijen die mogelijk interesse hebben. Het voorgenomen besluit van de drie gemeenten heeft wel geleid tot veel aandacht voor het bedrijf en het starten van een crowdfundingactie om Eneco in publieke handen te houden.

Potentiële kopers

Gaat Eneco door de verkoop van de aandelen eenzelfde kant op als Nuon en Essent? Deze bedrijven waren ook publiekelijk in handen. Door de verkoop aan de buitenlandse bedrijven Vattenfall (Nuon) en RWE (Essent) heeft Nederland de zeggenschap uit handen geven. Dit maakt dat Nederland voor de energiesector en de daaraan verbonden belangen afhankelijk is van het buitenland. Staat ENGIE als grote partij dadelijk op de stoep om Eneco in te lijven? Of gaat Shell door de overname, de energietransitie versnellen? Vormen pensioenfondsen een mogelijke investeerder? Of gaat private equity Eneco kopen en vervolgens leegzuigen, met schulden opzadelen en beroven van de wezenlijke innovatiekernen die waarde hebben. De verkoop door de gemeenten Rotterdam, Den-Haag en Dordrecht heeft gevolgen. Het alternatief Eneco houden in publieke handen.

Crowdfunding Eneco

De crowdfundingactie EneCoöperatie is een burgerparticipatie in Eneco. De actie is ontstaan naar aanleiding van de berichtgeving over Eneco en het belang dat Eneco publiekelijk mede vervult voor de verdere verduurzaming van Nederland. Greencrowd als specifiek crowdfunding platform voor duurzaamheid heeft de kennis en kunde aangewend om deze actie op te zetten. Nu is de vraag: hoe kunnen burgers een bedrag van 2,5 tot 3 miljard samenbrengen welke de waarde is van Eneco. De nuancering is dat financiering mogelijk is vanwege de gunstige financiële balans. Greencrowd heeft vervolgens Eneco ingelicht over het plan en nadien is de actie gelanceerd. Op Greencrowd staat meer informatie over de Eneco Burgerparticipatie en heb je de mogelijkheid om mee te doen.