Vermindering energiebelasting

De vermindering energiebelasting, voorheen heffingskorting, is voor gebouwen met een verblijfsfunctie. Denk aan woning, fabriek of kantoor. Garageboxen, volkstuintjes of aanlegsteigers vallen niet onder de regeling vermindering energiebelasting. De overheid hanteert deze vermindering op energiebelasting omdat energie als basisbehoefte wordt gezien. De energieleverancier verrekent de vermindering via de energierekening. De vermindering geldt per elektriciteitsaansluiting. De vermindering wordt evenredig met het aantal dagen verrekend. De tarieven 2020 zijn over 366 dagen.

Vermindering energiebelasting 2020

Regeling Vermindering excl. btw Vermindering incl. btw
Belastingvermindering 435,68 EUR 527,17 EUR

Vermindering energiebelasting voorgaande jaren

De belastingvermindering is exclusief 21% btw. 2020 is tevens getoond om het verschil met voorgaande jaren inzichtelijk te maken.

Regeling Tarief 2016 Tarief 2017 Tarief 2018 Tarief 2019 Tarief 2020
Belastingvermindering 310,81 EUR 308,54 EUR 308,54 EUR 257,54 EUR 435,68 EUR