Waarschuwing ACM: ZZP’er is consument

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt energieleveranciers om ZZP’ers niet te behandelen als zakelijke afnemers. Dat betekent consumentenbescherming met lagere opzegvergoedingen en wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

Klachten van ZZP’ers

De ACM heeft honderden klachten ontvangen van consumenten die als ondernemer geregistreerd staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Deze groep consumenten, veelal zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), wordt benadert met als doel een zakelijk energiecontract af te sluiten. Consumenten die dit aanbod accepteren, worden als zakelijk klant gezien met zakelijke voorwaarden. Dit leidt bij voortijdige opzegging van de overeenkomst voor bepaalde tijd tot hogere opzegvergoedingen. De zakelijk boetes verschillen van de boetes voor consumenten die wettelijk vast liggen.

Woonhuis en energielevering

ZZP’ers en andere ondernemers die werken vanuit huis, zijn lang niet altijd zakelijke klanten, stelt de ACM. Het daadwerkelijke doel (privé of zakkelijk) van het gebruik van de energie is leidend. In geval van een woonhuis is het energiegebruik geheel of overwegend voor privédoeleinden. Dit betekent dat de levering aan een woonhuis in beginsel levering aan een consument is en consumentenbescherming van toepassing is.

De ACM gaat toezien dat energieleveranciers zich houden aan de regels die gelden voor levering op het woonadres van consumenten die als ondernemer geregistreerd staan. De ACM zegt op te treden als leveranciers de regels overtreden.