Wat bepaald de leveringskosten?

De energierekening is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Als je wilt besparen kan dat alleen op de leveringskosten van elekektriciteit en gas. Dit is een klein onderdeel van de energierekening. Energieleveranciers rekenenen een variabele en een vast deel voor de geleverde diensten. Wat bepaald deze kosten?

Opbouw leveringskosten

Energieleveranciers maken kosten voor het leveren van energie en rekenen een marge om winstgegevend te zijn. De opbouw kan grofweg gemaakt worden in de volgende onderdelen:

 • Energiekosten
 • Flexibiliteitskosten
 • Administratiekosten (Cost to Serve)
 • Wervingskosten (Cost to Acquire)
 • Marges

Energiekosten

De energiekosten betreffen de inkoop van energie. Energieleveranciers kunnen energie zelf produreren, inkopen op de markt of ‘Over the Counter’ (inkopen tussen energieleveranciers onderling). De inkoop van energie gebeurt in vaste ‘blokken’ (hoeveelheden) per tijdseenheid. Zo is het mogelijk om op dag-, maand-, kwartaal- en jaarbasis in te kopen. Verschillende prijzen worden gehanteerd, welke afhankelijk van de beurs. Bijvoorbeeld LEBA, ENDEX en EPEX. De prijzen voor de verschillende producten (per tijdshorizon) worden bepaald door vraag en aanbod op de groothandelsmarkten.

Naast de inkoop van elektriciteit en gas (commodity) bieden energieleveranciers de mogelijkheid tot het vergroenen van het energieverbruik. Voor groene stroom worden GvO’s (Garantie van Oorsprong) ingekocht. Dit zijn certificaten die aangegeven waar de groene stroom vandaan komt. GvO’s kunnen via handelaren, PPA’s (Power Purchase Agreements) of eigen productie worden verkregen. Voor gas geldt CO2-compensatie, maar tot op heden is er weinig vraag naar vanuit de consument. Er is ook weinig vraag naar groen gas.

Energieleveranciers herberekenen periodiek de prijzen voor variabele contracten. Veelal op maandbasis, maar op weekbasis en zelfs op dagbasis is ook mogelijk. Haljaarlijkse vaststelling van de prijzen komt eveneens voor. Voor vaste contracten wordt maandelijks de prijs vastgesteld.

Flexibiliteitskosten

Flexibiliteitskosten worden gemaakt om vraag- en aanbod af te stemmen. Bijvoorbeeld de afname van gas. Deze is seizoensgebonden en middels gasopslag wordt voorzien in het afstemmen op het daadwerkelijk vraag. Energieleveranciers lopen bovendien een risico dat gas moet worden verkocht wanneer het een warme winter is. Dit drukt de prijs en het risico daarop wordt doorberekend in een risicopremie. Voor elektriciteit geldt dat de voorspelbaarheid van de vraag afneemt. Dit als gevolg van de energietransitie (zonnepannelen, elektrische auto’s en warmtepompen). Balanshandhaving vraagt om flexibele oplossingen om vraag en aanbod in evenwicht te houden. Door de afname van de voorspelbaarheid van risico’s (op onbalans) stijgen de risicopremies in de markt. De energieleveranciers rekenenen deze premies door. Bovendien is er een verschil tussen de leveranciers die zelf deze risico’s dragen of extern onderbrengen. Daarnaast hebben verticaal geïntegreerde leveranciers het voordeel (lagere flexibiliteitskosten) dat zij beschikken over eigen opwekkingscapaciteit voor elektriciteit en handelskantoren voor markttoegang.

Administratiekosten

De administratiekosten zijn gerelateerd aan het bedienen van de klant. Zo worden er kosten gemaakt voor de klantenservice en IT systemen zoals facturatiesystemen. Veelal dekken de vaste leveringskosten de kosten die de energieleverancier maakt voor het bedienen van de klant. (Cost to Serve)

Wervingskosten

De wervingskosten (Cost to Acquire) zijn gerelateerd aan het binnenhalen van de klant. Verkoopkanalen vallen onder te verdelen in verschillende categorieën.

 • Outdoor: deur-aan-deur, direct sales, face-to-face, field marketing, outdoor
 • Outbound: e-mail, tele sales, new business
 • Partners: energiecoöperaties, online via website, indirect sales, online partners, partner, veiling, online prijsvergelijker
 • Inbound: online, online website
 • Retail: retail, shop/dealers
 • Overig: onze leden, netwerk, overig

Marges

Energieleveranciers hanteren verschillende marges welke afhankelijk van het type product (klant). Een onderscheid valt te maken in budget, flagship, slapend en overig. Budget staat voor prijsbewuste klanten, waarbij actietarieven en welkomstkortingen een rol spelen. Flagship producten kennen veelals een langere looptijd en hogere marges. Slapende producten zijn voor klanten die al jaren bij dezelfse leverancier klant zijn.

Naast het type product verschillen marges ook per verkoopkanaal. Zo worden de laagste marges gemaakt op klanten die binnen zijn gekomen via prijsvergelijkers of veilingen, terwijl de hoogste marges worden gemaakt op klanten die via het inbound kanaal klant zijn geworden.

Verschillende factoren zijn van invloed op de winst van een energieleverancier.

 1. Aantal klanten (aansluitingen), churn (uitstroom van klanten), acquisitie en retentiekosten, kosten derden en welkomstkortingen.
 2. Ontwikkelingen marktprijzen, inkoopkosten en afwijkingen hierin. (commodity en flexibiliteit) Risico’s op de inkoopmarkt.
 3. Externe risico’s zoals weerseffecten. (temperatuur en zonuren)
 4. Kosten voor ICT ter ondersteuning van bedrijfsprocessen.
 5. Wanbetalers en/of niet terugbetaalde vorderingen.
 6. Personeelskosten ter ondersteuning van bedrijfsprossen.
 7. Veranderingstrajecten ten behoeve van implementatie wet- en regelgeving.

Besparen op leveringskosten?

De leveringskosten zijn het onderdeel waarop je kunt besparen. Met onze energievergelijker vind je de beste deal op basis van jouw persoonlijke situatie en voorkeuren. Regel je overstap eenvoudig en snel met Overstappen.eu en ga honderden euro’s besparen.