Wat is een slimme meter?

De slimme meter is de vervanging van je huidige (analoge) meter voor elektriciteit en gas. De meter communiceert alleen de verbruiken en is zelf niet slim. Standaard communiceert de slimme meter op een aantal momenten. Jaarlijks voor de jaarafrekening, 6 keer per jaar voor een verbruiksoverzicht, bij overstappen naar een andere energieleverancier of verhuizing, wanneer noodzakelijk voor beheer en onderhoud.

De slimme meter wordt pas interessant als je actie gaat ondernemen op de verbruiksinzichten die je ontvangt van jouw energieleverancier of wanneer je gebruikmaakt van een energieverbruiksmanager. Met een energieverbruiksmanager of verbruiksmeter wordt inzicht gegeven door de data om te zetten in begrijpbare acties. Hiermee wordt besparen makkelijker.

De voordelen van een slimme meter

  • Met de slimme meter krijg je inzicht in je energieverbruik. Het gebruik van een energiemanager maakt het nog eenvoudiger om actie te ondernemen.
  • Het inzicht maakt het makkelijker om energie en geld te besparen. Voor extra voordeel combineer je de bespaartips met overstappen van energieleverancier.
  • Meterstanden worden automatisch opgenomen en dat geeft juiste afrekeningen. Correcties door fouten behoren tot het verleden door het regelmatig opnemen van de standen. De slimme meter registreert het hoog en laag verbruik elektriciteit. In de avond/nacht worden lagere tarieven gehanteerd door de leverancier. Afhankelijk van jouw verbruiken kan dit een klein voordeel opleveren. In geval van zonnepanelen wordt ook de productie ofwel teruglevering geregistreerd.
  • De email voor het doorgeven van de meterstanden om vervolgens zelf de standen op te nemen is niet meer nodig. De automatische opname gebeurt periodiek of bij overstappen of verhuizen.
  • De slimme meter krijg je ‘gratis’ van je netbeheerder. Wil je de slimme meter eerder ontvangen dan de planningsdatum? Je betaalt in dat geval de kosten voor plaatsing. Elektriciteit en gas, € 72,60. Alleen elektriciteit, € 67,76.

De netbeheerder vervangt de oude analoge meter voor een slimme meter. Je blijft wel de meterhuur betalen. De maximale huur wordt vastgesteld door de ACM. Tarieven 2017: elektriciteit en gas.