Wat is groen of CO2 gecompenseerd gas?

Groen gas is biogas en wordt gemaakt uit biomassa. Mest, rioolslib, tuinafval en resten groenten of fruit worden door vergisting omgezet in gas. Het gas is hernieuwbaar en draagt niet bij aan de CO2 uitstoot. Biogas heeft dezelfde kwaliteiten als gas uit Groningen. Biogas is in beperkte mate beschikbaar. CO2 gecompenseerd gas is een alternatief voor groen gas. Dit is aardgas waarvan de CO2 uitstoot ongedaan wordt gemaakt. Voorbeelden zijn de aanplant van bossen, schone kooktoestellen of biovergisters. Naast de milieubesparing zijn er de sociale baten in ontwikkelingslanden waar deze projecten worden uitgevoerd.

Groen gas

Groen gas is de ‘duurzame variant’ van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot de kwaliteit van aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en heeft een duurzaam karakter. Biogas wordt geproduceerd uit stromen van biomassa waaronder rioolslib, tuinafval, afval van stortplaatsen, resten van groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Het door vergisting geproduceerde biogas wordt vervolgens gezuiverd en gedroogd om vervolgens op dezelfde kwaliteit als aardgas te worden gebracht. Na deze bewerkingen mag het groen gas heten en is het een duurzaam alternatief voor aardgas. Groen gas heeft dezelfde kwaliteit als aardgas wat inhoudt dat de verbrandingseigenschappen gelijk zijn en geen aanpassing noodzakelijk is van de verbrandingstoestellen. Groen gas wordt ingevoed op bestaande gasnet en om administratief de levering van groen gas te faciliteren wordt gebruik gemaakt van certificaten.

Groen gas certificaten

Groen gas kent net als groene stroom het gebruik van Garanties van Oorsprong (GvO) om de herkomst van het gas en het duurzame karakter te borgen. Het certificatensysteem stimuleert de handel in hernieuwbaar gas. Vertogas is als organisatie belast met de uitvoering van de certificatenregeling en is een dochteronderneming van Gasunie.

Hoe werkt het certificaten systeem?

Groencertificaten maken het mogelijk om de fysieke productie van groen gas los te koppelen van het verbruik ervan. Een producent van biogas verkoopt het geproduceerde gas aan een bedrijf dat handelt in gas. Daarbij krijgt de handelaar de beschikking over de certificaten. De gebruikers kunnen via hun gasaansluiting gas afnemen van het netwerk en daar certificaten bijkopen. Zo kopen gebruikers als het ware groen gas om hun duurzame energiedoelstellingen te kunnen realiseren. Kijkend naar groen gas, zijn er dus twee markten: een fysieke gasmarkt en een virtuele certificatenmarkt. Op het moment van groen gasproductie wordt een certificaat uitgeven, één certificaat vertegenwoordigt 1 MWh aan groen gas. Nadien wordt het gas als normaal aardgas verhandeld en vervoerd in het bestaande gasnet naar eindgebruikers. Het gas is bij invoeding niet meer te herleiden omdat het zich vermengt met aardgas in de transportleiding. Om het gas te herleiden wordt gebruik gemaakt van een certificaat die los van de fysieke gasstroom kan worden verhandeld. Bij het verbruik van ‘groen’ gas wordt het certificaat weer gekoppeld aan de fysieke gasstroom. Daardoor kan iedereen die behoefte heeft groen gas kopen zonder fysiek verbonden te zijn aan een producten van groen gas.