Wat is het verschil tussen groene en grijze stroom?

Groene stroom wordt opgewekt met duurzame energiebronnen: wind, zon, water en biomassa. Grijze stroom wordt opgewekt met fossiele brandstoffen, kolen en gas. Fossiele brandstoffen kennen een eindige voorraad en zijn milieubelastend. Duurzame energiebronnen hebben een oneindige voorraad en zijn niet milieubelastend. Bij de opwekking van groene stroom is er geen of een geringe uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen.

De stroom uit jouw stopcontact is niet te onderscheiden van groen of grijs. Daarom is een administratief proces dat zorgt voor de correcte toewijzing van groene en grijze stroom. De animatie legt dit verder uit.