Welke energieleveranciers zijn 100% duurzaam?

Welke energieleveranciers zijn 100% duurzaam? Jaarlijks voert de Consumentenbond, Greenpeace, Stichting Natuur & Milieu en WISE een onderzoek uit naar de duurzaamheid van de Nederlandse energieleveranciers. Het onderzoek beoordeelt op 3 punten:

 1. Investeringen in productiemiddelen voor duurzame energie. Investeringen in bijvoorbeeld windmolenparken, zonne-energieparken en biogasinstallaties. Desinvesteringen in kern-, kolen- en gascentrales.
 2. Inkoop van duurzame energie op de energiemarkt. Kopen energieleveranciers groene stroom in? Direct bij de bron of op de handelsmarkt?
 3. Levering van duurzame energie aan eindgebruikers. Beoordeling op basis van het Nederlandse stroometiket met nadruk op biomassa. Biomassa uit overige bronnen wordt in het onderzoek als overig hernieuwbaar aangemerkt. Overig hernieuwbaar levert geen bijdrage aan de verduurzaming van het energiesysteem.

Uitslag onderzoek 2019

Voor 2019 is de top 5 van meest duurzame stroomleveranciers als volgt samengesteld.

 1. Pure Energie, om | nieuwe energie, Energie VanOns, Vrijopnaam, easyEnergy
 2. Powerpeers
 3. HVC Energie
 4. Vandebron
 5. Greenchoice

Uitslag onderzoek 2018

Voor de consumentenmarkt blijkt het stroomaanbod langzaam duurzamer te worden. Voor 2018 krijgen de leveranciers gemiddeld een 6,3 en dat is hetzelfde cijfer als vorig jaar. Echter dit jaar scoren Essent en Nuon beter dan ten opzichte van vorig jaar. Beide behoren nu tot de middenmoot. Nuon maakte een sprong van 4,7 naar 6,0 en dat is te danken aan de investeringen in duurzame productiemiddelen voor de opwekking van elektriciteit.

Voor 2018 is de top 5 van meest duurzame stroomleveranciers als volgt samengesteld.

 1. Pure Energie, Qurrent, om | nieuwe energie, Energie VanOns, Vrijopnaam en easyEnergy.
 2. Powerpeers
 3. Vandebron
 4. Greenchoice
 5. Huismerk Energie

Uitslag onderzoek 2017

Overstappen naar een 100% duurzame energieleverancier?

De energieleveranciers die actief meewerken aan de omslag van naar een duurzame energievoorziening, zijn de energieleveranciers die zelf hernieuwbare energie produceren of direct inkopen bij de bron. De meest duurzame energieleveranciers zijn: Pure Energie, easyEnergy, Energie VanOns, om | nieuwe energie en Vrijopnaam. Pure Energie en Vrijopnaam investeren in duurzame energiebronnen en wekken hiermee 100% groene stroom op. Vandebron koopt 100% groene stroom in bij de bron. Ook Powerpeers biedt deze mogelijkheid. Greenchoice en HVC Energie behoren ook tot de energieleveranciers die bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening.

Groene stroom en groen gas?

Overstappen naar een 100% duurzame energieleverancier is kiezen voor groen. Voor groene stroom is het duidelijk, het stroometiket geeft inzicht in de bronnen van elektriciteitsopwekking. Voor gas is een etiket niet beschikbaar. In geval van groen gas is veelal sprake van CO2-gecompenseerd gas.

Vergelijken tussen de aanbieders?

Overstappen naar een duurzame energieaanbieder? De energievergelijker maakt het jouw gemakkelijk om te vergelijken tussen de duurzame aanbieders die groene stroom en CO2 gecompenseerd gas leveren.