Welke energieleveranciers zijn 100% duurzaam?

Welke energieleveranciers zijn 100% duurzaam? Jaarlijks voert de Consumentenbond, Greenpeace, Stichting Natuur & Milieu en WISE een onderzoek uit naar de duurzaamheid van de Nederlandse energieleveranciers. Het onderzoek beoordeelt op 3 punten:

  1. Investeringen in productiemiddelen voor duurzame energie. Investeringen in bijvoorbeeld windmolenparken, zonne-energieparken en biogasinstallaties. Desinvesteringen in kern-, kolen- en gascentrales.
  2. Inkoop van duurzame energie op de energiemarkt. Kopen energieleveranciers groene stroom in? Direct bij de bron of op de handelsmarkt?
  3. Levering van duurzame energie aan eindgebruikers. Beoordeling op basis van het Nederlandse stroometiket met nadruk op biomassa. Biomassa uit overige bronnen wordt in het onderzoek als overig hernieuwbaar aangemerkt. Overig hernieuwbaar levert geen bijdrage aan de verduurzaming van het energiesysteem.

In het onderzoek 2018 is de beoordeling op productie geschrapt. Voorheen werd ook gekeken naar de opwekking van duurzame energie. Wekken energieleveranciers met eigen duurzame productiemiddelen groene stroom op? Stroomproductie wordt vanaf 2018 niet meer beoordeeld als gevolg van de veranderingen in de energiemarkt. Productie wordt steeds vaker als aparte (zelfstandige) entiteit ondergebracht welke niet meer gelieerd aan een leverancier.

Voorts wordt per 2018 meer nadruk gelegd op de inkoop, leveranciers dienen aan te tonen dat ze stroom inkopen bij een specifieke bron. Ketenafhankelijk vormt een onderzoeksonderdeel. Wanneer leveranciers niet aan kunnen tonen dat de stroom afkomstig is van een specifieke bron, dan wordt voor inkoop de handelsmix toegekend.

Uitslag onderzoek 2018

Voor de consumentenmarkt blijkt het stroomaanbod langzaam duurzamer te worden. Voor 2018 krijgen de leveranciers gemiddeld een 6,3 en dat is hetzelfde cijfer als vorig jaar. Echter dit jaar scoren Essent en Nuon beter dan ten opzichte van vorig jaar. Beide behoren nu tot de middenmoot. Nuon maakte een sprong van 4,7 naar 6,0 en dat is te danken aan de investeringen in duurzame productiemiddelen voor de opwekking van elektriciteit.

Voor 2018/2019 is de top 5 van meest duurzame stroomleveranciers als volgt samengesteld.

  1. Pure Energie, Qurrent, om | nieuwe energie, Energie VanOns, Vrijopnaam en easyEnergy.
  2. Powerpeers
  3. Vandebron
  4. Greenchoice
  5. Huismerk Energie

Uitslag onderzoek 2017

Overstappen naar een 100% duurzame energieleverancier?

De energieleveranciers die actief meewerken aan de omslag van naar een duurzame energievoorziening, zijn de energieleveranciers die zelf hernieuwbare energie produceren of direct inkopen bij de bron. De meest duurzame energieleveranciers zijn: Pure EnergieQurrent, easyEnergy, Energie VanOns, om | nieuwe energie en Vrijopnaam. Pure Energie, Qurrent en Vrijopnaam investeren in duurzame energiebronnen en wekken hiermee 100% groene stroom op. Vandebron koopt 100% groene stroom in bij de bron. Ook Powerpeers biedt deze mogelijkheid. Greenchoice en Huismerk Energie behoren ook tot de energieleveranciers die bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening.

Groene stroom en groen gas?

Overstappen naar een 100% duurzame energieleverancier is kiezen voor groen. Voor groene stroom is het duidelijk, het stroometiket geeft inzicht in de bronnen van elektriciteitsopwekking. Voor gas is een etiket niet beschikbaar. In geval van groen gas is veelal sprake van CO2-gecompenseerd gas.

Vergelijken tussen de aanbieders?

Overstappen naar een duurzame energieaanbieder? De energievergelijker maakt het jouw gemakkelijk om te vergelijken tussen de duurzame aanbieders die groene stroom en CO2 gecompenseerd gas leveren.

Wacht... Laat je deze maand echt honderden euro's liggen?

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Regel je besparing in 5 minuten!

Kies nu de beste deal:

  • Exclusieve acties & aanbiedingen
  • 14 dagen bedenktijd