Windenergie

Windenergie is energie opgewekt met windmolens. Windturbines zetten bewegingsenergie om in elektriciteit. De wieken worden door de wind in beweging gebracht en een generator zet de bewegingsenergie om in elektrische energie.

Duurzaamheid windenergie

Windenergie wordt door het onuitputtelijke karakter en de CO2 vrije opwekking van elektriciteit als duurzaam beschouwd. Enige kanttekenen zijn de landschapsvervuiling en de afhankelijkheid van de wind.