Zonne-energie

Zonne-energie is de energie afkomstig van de zon. Zonne-energie kan om worden gezet in elektriciteit door het gebruik van zonnepanelen. Met een zonneboiler wordt de energie omgezet in warmte.

Duurzaamheid zonne-energie

De zon is een oneindige bron van energie en door bij het gebruik van deze energie komen nauwelijks CO2 en andere milieubelastende stoffen vrij. Dit maakt zonne-energie duurzaam.