Zonnepanelen en saldering tot 2021

De salderingsregeling voor zonnepanelen blijft vrijwel zekere bestaan tot 2021. De regeling voor particulieren behelst dat je aan het einde van het jaar de opgewekte energie mag wegstrepen tegen de verbruikte energie.

Subsidieregeling

In het regeerakkoord is voorgenomen om de huidige salderingsregeling te vervangen door een terugleversubsidie. De subsidie is een vergoeding voor de stroom die via een kleinverbruikersaansluiting aan het elektriciteitsnetwerk wordt teruggeleverd.

Details van de nieuwe regeling dienen nog verder te worden uitgewerkt. Wel is ‘vastgelegd’ dat de terugverdientijd van zonnepanelen gemiddeld zo’n zeven jaar moet blijven.

Voor mensen die nu gebruikmaken van de salderingsregeling komt een overgangsregeling. Alle stroom die achter de elektriciteitsmeter wordt verbruikt, blijft vrijgesteld van energiebelasting, opslag duurzame energie en en andere kosten.